شما اینجا هستید: صفحه نخستخدمات مرکز

خدمات مرکز

خدمات مرکزمشاوره نشاط شامل موارد ذیل می باشد.

روانکاوی:ایجاد ارتباط یا اتحاد درمانی بین مراجع و درمانگر است در روانکاوی مقاومت مراجع از بین می رود و افکار غیر منطقی مراجع که در قسمت ناخود آگاه او هست به قسمت آگاهی آورده می شود و مراجع را متوجه آن می کند.انتقال صورت می گیرد و از طریق تحلیل مکانیزم ها به مشکل مراجع اقدام می کنند.
روان درمانی: جریانی است که شیوه درست زیستن با خود و دیگران را به ما می آموزد و از طریق روان درمانی کژ رفتاری و اختلالات روانی و عمیق شخصیتی در مدت زمان طولانی تری درمان می شود.
مشاوره : به معنای همکاری کردن و رای و نظر دیگری را در انجام کاری خواستن است.از طریق مشاوره سازش مراجع با خود و دیگران ونیز مسئولیت پذیری و بلوغ عاطفی وی افزایش پیدا می کند.و در واقع یک جریان یادگیری است که بدان وسیله مراجع مطالبی را درباره خود و مناسباتش می آموزد. از طریق مشاوره به اصلاح و رفع مشکلات تربیتی- شغلی- تحصیلی- خانوادگی و بهداشتی افراد عادی در مدت زمان کوتاه اقدام می شود.
راهنمایی: به معنای هدایت و راهبری کردن است و فعالیتی است که انسان را از تواناییها و رغبتهایش آگاه می سازد تا بتواند فرصتهای تحصیلی - شغلی و شخصی را آگاهانه تشخیص دهد و بیشترین بهره را ببرد.به طور کلی جریانی یاری دهنده است که از طریق یک سلسله فعالیتهای منظم و سازمان یافته به رشد متعادل و همه جانبه انسان می انجامد.
روان سنجی: روان سنج در زمینه تهیه - تعبیر و تفسیر و اجرای انواع آزمونهای روانی-فردی و گروهی اقذام می کند.
خدمات دیگر این مرکز شامل روانپزشکی - کلاسهای آموزشی و هیپنوتیزم می باشد.

مشاوره قبل از ازدواج : اشتباه در تصمیم گیری برای ازدواج می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد برای پیشگیری از صدمات مالی و روحی - روانی قبل از ازدواج آموزشهای لازم را فرا بگیرید.
در مشاوره ازدواج سوابق فرهنگی - روانی - اجتماعی - شغلی - تحصیلی و شخصیتی شما را در نظر گرفته و میزان آمادگیتان را برای ازدواج و مناسب بودن انتخاب را می سنجد.

Go to top