شما اینجا هستید: صفحه نخستآزمونهای روانشناسی

آزمون های روان شناختی

آزمون های بزرگسالان

آزمون هوش وکسلر: جهت تشخیص بهرهء هوشی وارزیابی سطوح مختلف مولفه های ذهنی(کلامی-عملی)
 آزمون علائم بیماری M.M.P.I : فرم کوتاه و بلند-تشخیص سطوح آسیب شناسی روانی نشانه های مرضی و شناخت فردی 
آزمون میلون: تشخیص اختلال شخصیت و نوع آن همراه با علائم بیماری
آزمون NEO: سنجش ابعاد و ویژگیهای شخصیتی بخصوص جهت استخدام همسان گزینی و ازدواج و شناخت فردی 
آزمون رغبت سنج هالند: راهنمای تشخیصی شغلی-تحصیلی
آزمون بندر گشتالت: تشخیص ضایعات و آسیب دیدگی مغزی
آزمون T.A.T: بررسی و کنکاش محتویات نیمه هوشیار
آزمون افسردگی بک: تشخیص میزان افسردگی
آزمون حافظه وکسلر: سنجش قدرت حافظه

آزمون های کودکان

آزمون هوش پیش دبستان وکسلر: جهت تشخیص بهرهء هوشی
آزمون هوش کودکان وکسلر: جهت تشخیص بهرهء هوشی
آزمون شخصیتی C.A.T : بررسی و آشنایی با محتویات نیمه هوشیار
آزمون شخصیتی بندر گشتالت: تشخیص آسیب مغزی
آزمون نقاشی خانواده

Go to top